τα μέλη μας

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ RIVERVIEW PROJECT» με το διακριτό τίτλο «RIVERVIEW PROJECT ΚΟΙΝΣΕΠ» και με Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000200203041 είναι εγγεγραμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 από τις 8/6/2021.
Η σύνθεση των μελών του φορέα από τις 6/10/2021 μέχρι και σήμερα είναι η εξής:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΖΙΜΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΡΕΤΣΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ

αγρίνιο 2021-2023

river-scroll-top