τα μέλη μας

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ RIVERVIEW PROJECT» με το διακριτό τίτλο «RIVERVIEW PROJECT ΚΟΙΝΣΕΠ» και με Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000200203041 είναι εγγεγραμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 από τις 8/6/2021.

Η σύνθεση των μελών του φορέα από τις 1/1/2024 μέχρι και σήμερα είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΖΙΜΑΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΡΕΤΣΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ

αγρίνιο 2021-2024