ΑΠΕ Αιτωλοακαρνανία

Έρευνα κοινωνικής αποδοχής έργων ΑΠΕ στην Αιτωλοακαρνανία

Η ενεργειακή μετάβαση που διαδραματίζεται παγκοσμίως στα πλαίσια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δε θα μπορούσε να μην αφορά και την Αιτωλοακαρνανία, μια περιοχή με πλούσιο αιολικό, ηλιακό και υδάτινο δυναμικό που προσφέρεται για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το ενδιαφέρον μάλιστα που εκδηλώνεται

0